Karveelweg 9, 6222 NJ Maastricht. Phone: +31 (0)43 888 20 45
NL - EN

Historie

Overzicht milestones Pulsed Heat

 

 

  • 1995: Maastrichtse uitvinder Ing. Jan Postmes († 2013) begint met ontwikkeling industrieel inzetbare pulsbranders in werkplaats Sotec Machinefabriek BV te Maastricht (NL)
  • 2009: oprichting Pulsed Heat BV door R. van Praag, P. Muijters en J. Ploumen
  • 2010: bouw eigen proeffabriek en pilot installatie op locatie Maastricht (NL)
  • 2013: opening 2e locatie te Eerbeek (NL)
  • 2015: deponering patent 4-stappen procedé voor valorisatie communaal slib (scheiden - indikken - incineratie - valoriseren)
  • 2015: ondertekening samenwerkingscontract pyrolyse van industrieel slib met Nettenergy BV uit Boskoop (NL)
  • 2015: oprichting dochter Setiva BV voor het communaal slib-marktsegment
  • 2015: oplevering en start commercialisatie spin-off van CalciPulse project te IWE Eerbeek (NL)
  • 2018: start Interreg NWE clusterproject WOW! waarbij uit  - via speciale filters afgevangen cellulose (uit het rioolwater)  - via droging en pyrolyse actieve koolstof teruggewonnen en weer hergebruikt wordt voor adsorptie van medicijnresten uit het water (een échte wereldprimeur!)
  • 2019: opstart en inbedrijfname full-scale (2 ton/h) slibdrogingsinstallatie 'SD' bij IWE te Eerbeek (NL)

Bedrijfsprofiel

Pulsed Heat als specialist in thermische opwaardering en valorisatie van slib- en vergelijkbare biomassa-reststromen

 

Pulsed Heat ontwikkelt en bouwt innovatieve totaaloplossingen op het gebied van biomassa- en slibontwatering (mechanisch), -droging, -verbranding en -pyrolyse voor milieubewuste afvalwaterzuiveringen in Nederland/Europa. We onderscheiden ons door biomassa en zuiveringsslib op locatie (in-situ) bij de bron energieneutraal en geurvrij te persen (mechanisch), drogen, verbranden of pyrolyseren. In uiterst compacte, prijsconcurrerende en energetisch efficiënte installaties wordt het slib aan de bron opgewaardeerd tot waardevolle producten of energiedragers. Hiermee zijn onze klanten in staat om hun slib-afvoerkosten te halveren of zelfs om te buigen tot baten en positieve opbrengsten, waarbij tevens de carbon footprint t.g.v. vermeden transport sterk verminderd wordt. We dragen daarmee bij aan een circulaire economie.

De internationaal opererende onderneming is opgericht in 2009 en opereert vanuit de locaties Maastricht en Eerbeek (NL).

 

Management Team

Rinus Van Praag

Managing Director O...

Peter Muijters

Sales & Marketing...

John Brouns

Engineering & Des...

Mark Lacroix

Technology & Deve...


LIOF INVESTEERT VIA HET LBDF FONDS IN PULSED HEAT

 

LIOF investeert via LBDF in de optimalisatie van afvalstroomverwerking.

Via het Limburg Business Development Fonds (LBDF) ondersteunt LIOF Pulsed Heat middels kennis en kapitaal bij de verdere ontwikkeling en commercialisatie van een nieuwe technologie, gericht op duurzame verwerking van afvalstromen. Naast LBDF wordt ook financiering ingebracht door de huidige aandeelhouders en Rabobank Centraal Zuid-Limburg.

Bron: LIOF

https://www.liof.nl/nl/over-liof/actueel/liof-investeert-lbdf-de-optimalisatie-van-afvalstroomverwerking

http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/recycling/22675/duurzame-slibverwerking-haalt-kapitaal-op-in-limburgNETTENERGY EN PULSED HEAT STARTEN SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN GRONDSTOFWINNING UIT SLIB

 

Nettenergy B.V. en Pulsed Heat B.V. starten een samenwerking op het gebied van grondstoffen-terugwinning uit slib. De decentrale pyrolyse technologie van Nettenergy wordt gecombineerd met de gepatenteerde slibdroger van Pulsed Heat.

Hierdoor worden bij waterzuiveringinstallaties op de locatie zélf, bij zowel communaal-, papier- of ander biologisch-slib, aanzienlijke besparingen haalbaar. Na het indikken en drogen van slib of zeefresidu worden via het pyrolyse proces waardevolle stoffen en energie teruggewonnen. Mogelijke producten zijn brandstofpellets, pyrolyse stookolie, azijnzuur, kool en/ of fosfaat.

Pulsed Heat B.V. heeft een dochterbedrijf, dat deze combinatie van technologieën wereldwijd zal gaan vermarkten, namelijk Setiva B.V.

Bron: Green Chemistry Campus

http://www.agro-chemie.nl/nieuws/nettenergy-en-pulsed-heat-starten-samenwerking-grondstofwinning-uit-slib/SETIVA: EEN KORTE PROFIELSCHETS

Exclusieve benadering van de communale slibmarkt

 

www.setiva.nl

De communale slibmarkt wordt op basis van een specifiek ontwikkelde, integrale visie m.b.t. de omzetting van slib als ‘afval’ naar hernieuwbare grondstoffen en energie exclusief via dochter Setiva benaderd. Via een uniek en innovatief 4-stappen procedé bestaande uit filtering, indikking, droging en opwaardering wordt ‘afval’ getransformeerd naar waardevolle energie en/of grondstof. De vezelrijke fractie uit het rioolwater wordt via een meervoudig filtersysteem afgescheiden en daarna ingedikt tot een biomassa welke als brandstof dient voor de DryFall® droger. De droogrest wordt tenslotte via een pyrolysator of vergister omgezet in waardevolle grondstoffen en energie. Setiva ontwerpt, bouwt en levert complete rioolwater-behandelingsinstallaties inclusief leidingwerk, appendages, procesbesturing, randapparatuur, instrumentatie en bekabeling. Er zijn ook oplossingen in skid vorm mogelijk en eventueel geïnstalleerd in een mobiele container.

Voor de volgende produktstromen van een RWZI biedt Setiva passende oplossingen aan: zeefgoed uit influent met of zonder vezel terugwinning, aeroob waterzuiveringsslib en vergistingsdigestaat.NETTENERGY: EEN KORTE PROFIELSCHETS

Strategische samenwerking op het gebied van kleinschalige pyrolyse van droogresten binnen het slibmarktsegment

 

www.nettenergy.nl

Kleinschalige en efficiënte pyrolyse en vergassing wordt door Pulsed Heat gezien als een essentiële en onmisbare valorisatie stap in de volledige transformatiecyclus van biomassa naar energie of grondstoffen. Via pyrolyse (het ‘kraken’ van organisch materiaal door het te verhitten in de afwezigheid van zuurstof) wordt de biomassa droogrest omgezet in een combinatie van de producten: as/char, oliën, water-azijn en synthese gas. Hierbij is het belangrijk dat door de juiste dimensionering en bedrijfsvoering van de pyrolyse unit perfect wordt aangesloten op de voorliggende filtering-, indikking- en droging-stappen, afhankelijk van de soort, hoeveelheid en samenstelling van de biomassa. Onze technologie onderscheidt zich van andere oplossingen door flexibiliteit in de productiehoeveelheden as/char, oliën, water-azijn en synthese gas, waarmee voor elke toepassing een maximale opbrengst en duurzaamheid kan worden gegarandeerd. Verder is het warme olie rendement van de gepatenteerde technologie hoger dan bij enig andere concurrent. De huidige pyrolyse marktalternatieven zijn doorgaans oftewel te kleinschalig (demonstratiefase en nog niet opgeschaald) of te grootschalig en daardoor kostentechnisch niet interessant voor locale en kleinschalige toepassingen.