Karveelweg 9, 6222 NJ Maastricht. Phone: +31 (0)43 888 20 45
NL - EN

Onze projecten en referenties

Internationaal subsidie-clusterproject WOW! Waardevolle stoffen uit rioolwater (oplevering 2021)

2018 - 2021

 

 

 

Projectbudget: 6,4 miljoen waarvan 3,8 miljoen ontvangen van Interreg Nort-West Europe
Partners: Dit project wordt ondersteunt door het Interreg North-West Europe programma. De partners binnen het project zijn: 

O Waterschap Vallei en Veluwe

O Wupperverbandsgesellschaft für integrale Wasserwirtschaft

O Technische Universität Kaiserlautern

O Université du Luxembourg

O VLARIO

O Natureplast

O Avans Hogeschool

O REMONDIS Aqua Industrie

O VITO

O Pulsed Heat

O CirTec

O Severn Trent Water

 

Projectbeschrijving:

Rioolwater bevat waardevolle stoffen die gebruikt kunnen worden als grondstof voor biobased producten. Toch wordt dit potentieel in Noordwest-Europa nog nauwelijks benut. Hierdoor verliezen we waardevolle grondstoffen. Het Interreg Noord-West Europa project WOW! - Wider business Opportunities for raw materials from Waste water - kijkt naar de mogelijkheden om waardevolle stoffen uit rioolwater te halen en toe te passen. De aandacht richt zich hierbij op cellulose, lipiden en PHA bioplastic. Het internationale consortium bestaat uit partners uit Engeland, Frankrijk, België, Duitsland, Luxemburg en Nederland.

 

Waardevolle materialen uit rioolwater

Er liggen mooie marktkansen voor grondstoffen uit rioolwater, maar hiervoor zijn de waterschappen en het bedrijfsleven nog niet goed op elkaar afgestemd. Dit vraagt ​​om een ​​transitie: waterschappen moeten naast het zuiveren van rioolwater ook waardevolle grondstoffen uit rioolwater gaan halen. Anderzijds moeten marktpartijen rioolwater als een waardevolle bron voor grondstoffen beschouwen in plaats van als 'vies  water'. Als laatste moet het beleid beter aansluiten bij deze nieuwe circulaire denkwijze. Om al deze kansen te realiseren, wil het consortium waardeketens ontwikkelen voor drie verschillende materialen uit rioolwater: cellulose, PHA en lipiden.

 

De volgende activiteiten zijn onderdeel van het project:

 

  • Identificeren van ketens met een hoge potentiële waarde voor grondstoffen uit rioolwater.
  • Ontwikkelen van een Decision Support Tool als hulpmiddel voor waterschappen bij het nemen van beslissingen over de transitie naar een circulaire benadering van rioolwater.
  • Ontwikkelen en optimaliseren van drie WOW! Pilot installaties voor cellulose, PHA bioplastic en lipiden.
  • Biobased producten maken van cellulose, PHA en lipiden.
  • Opstellen van nationale beleidsactieplannen en een EU-beleidsroadmap.

 

PulsedHeat en Setiva werken voornamelijk aan de pilotopstelling bij de waterzuivering te Ede. De pilotopstelling omhelst een installatie waar 1/3 van het afvalwater over fijnzeven van projectpartner CirTec zal worden geleid, om hier een cellulose rijke fractie, genaamd zeefgoed uit te halen. Het zeefgoed zal verder worden ontwaterd, en gedroogd middels de door PulsedHeat gepatenteerde Vallend Gordijn Droger. Hierna worden pellets van het zeefgoed gemaakt die als voeding voor de Pyrolyse installatie van partner Nettenergy BV dienen. Door de omzetting in de pyrolyseinstallatie worden de volgende producten verkregen:

  • Char (houtskool) die lokaal gebruikt zal worden om medicijnresten uit het gezuiverde water af te vangen
  • Pyrolyse olie, die als groene brandstof kan dienen
  • Zure rest stoom die op de waterzuivering als voeding kan dienen 
  • Pyrolysegas dat zal worden verbrand, met als doel het drogen van het zeefgoed in de Vallend Gordijn Droger

Kijk voor meer informatie op de website van Interreg Nort-West website (http://www.nweurope.eu/projects/project-search/wow-wider-business-opportunities-for-raw-materials-from-wastewater/)